Opleiding MBO 2 Beveiliger

Als beveiliger heeft u veel contact met mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij een te beveiligen object, zoals werknemers, bezoekers, uitzendkrachten, personeel van aannemers en schoonmaakpersoneel. U levert een belangrijke bijdrage aan de ongestoorde gang van zaken. Tot uw standaardwerkzaamheden behoren toegangscontroles, het uitvoeren van controlerondes in en om het object en het uitvoeren van de brand- en sluitronde na werktijd van het personeel.

De opleiding

De door MINERVA verzorgde opleiding voor Beveiliger is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) van het ministerie van OC&W onder nummer 94850. De opleiding voor het wettelijk verplichte diploma beveiliger 2 bestaat uit twee delen: een theorieopleiding en de beroepspraktijkvorming.

Wijze van studeren

U kunt kiezen uit afstandsonderwijs (thuisstudie) of contactonderwijs (klassikaal). Zowel bij het afstandsonderwijs als bij het contactonderwijs maken wij gebruik van een elektronische leeromgeving (its' learning). U dient hiervoor te beschikken over een computer met internetaansluiting.

Bezoek onze site studiecentrum Minerva:

 

 

Afstandsonderwijs

Kiest u voor afstandsonderwijs, dan studeert u thuis. Het voordeel van een thuisstudie is dat u zelf bepaalt wanneer u de opleiding start, wanneer u studeert en in welk tempo u wilt studeren. De gemiddelde duur van de (theorie)opleiding is zes maanden.

Contactonderwijs
Wilt u liever klassikaal onderwijs volgen, dan kunt u kiezen uit:

een avondopleiding: u gaat dan één avond per week van 19.00 - 22.00 uur naar school, in totaal 12 lesavonden.
of een dagopleiding: u gaat dan één dag per week van 8.00 - 14.30 uur naar school, in totaal 10 dagen.

Het voordeel van een klassikale opleiding is het rechtstreekse contact met uw docent en het contact met uw medestudenten. Zowel de dagopleiding als de avondopleiding worden modulair gegeven. Dit betekent dat steeds één module tegelijk behandeld wordt met aansluitend direct het examen, en vervolgens de start van de volgende module. Groot voordeel hiervan is dat de stof nog goed in het geheugen zit tijdens het examen, in praktijk is inmiddels gebleken dat de behaalde resultaten hierdoor verbeterd zijn.

Wilt u meer informatie ontvangen over de opleiding tot beveiliger of over één van onze andere opleidingen, trainingen of cursussen? Vraag dan nu onze studiegids aan.

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren